You are not old enough to view this content
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. U moet 18 jaar of ouder zijn om deze website te bezoeken. Deel geen content van deze site met personen jonger dan 18. Bent u ouder dan 18 jaar ?

By entering this site you are agreeing to the Terms of Use and Privacy Policy.

Bestellen en Ontvangen van Alcohol, als u op onze website alcohol besteld verklaart u door onze 18+ banner te accepteren dat u de leeftijd van 18 jaar of ouder  heeft bereikt. wij verzenden de wijnen naar de persoon die op onze website de bestelling heeft geplaatst legitimatie 18+ bij ontvangst is verplicht.

Wij houden ons aan de drank en horeca wet artikel 20. (Nederland)

1 - Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2 - Het is verboden in een slijtlokaliteit de aanwezigheid toe te laten van een bezoeker van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder.

3 - De vaststelling, bedoeld in het eerste en tweede lid:

a.geschiedt aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht, dan wel op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen andere wijze;

b.blijft achterwege, indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

Op 1 Juli 2021 gaat de definitieve nieuwe Alcohol wet in dit betekend dat wij extra kosten moeten maken  per bestelling en u verplicht bent zich te legitimeren bij ontvangst van de alcohol, dit brengt extra kosten met zich mee wij rekenen hier geen extra kosten op de verzendingen tot op heden

Door deze nieuwe wetgeving is het ook niet meer mogelijk bestellingen in de Carport, Buren, of Achterom neer te zetten.

Alcohol legitimatie verplichtAlcohol legitimatie verplicht

Volg ons op Facebook